SkogsBerget RP


Detta är den första svenska Vmenu servern och det menas med att alla som spelar har en mod meny och med den kan man spawna in Vapen bilar med mer. Och göra fler och roligare RP scenarion men inte bara Vapen RP. Vi tycker det vart så tråkigt på alla servers där du knappt kan ha en ficklampa där av försöker vi leta medlemmar för att sedan öppna denna server. Vi hoppas på att bli den största svenska RP servern. och om det behövs kommer vi skaffa 64 Slot eller 120 Slot.

Share

Click to copy!

5 members